Rolnicy

ÚdržbaWiększość rolników z dużym dystansem odnosi się do plantacji energetycznych, a często dość negatywnie. Jest to spowodowane sposobem gospodarowania na polach obsadzonych roślinami energetycznymi (topola i wierzba), który jest nieco inny niż w przypadku tradycyjnej hodowli roślin jednoletnich. Rolnicy często sugerują, że w czasie potrzebnym do prowadzenia upraw energetycznych mogliby posadzić na tym samym gruncie inną roślinę uprawną dającą większy zysk. Część osób sądzi, że po zakończeniu okresu opłacalności ekonomicznej plantacji energetycznej grunt może zostać pozbawione podstawowych składników odżywczych potrzebnych dla upraw standardowych roślin uprawnych. Odpowiedzi na te częste pytania oferujemy w sekcji FAQ. Chcemy w ten sposób przedstawić szerszy kontekst spraw, poruszyć kwestie często pomijane. Podkreślić należy, iż rolnicy często pracują na gruntach dzierżawionych, natomiast wejście w uprawy energetyczne wiązałoby się z dużo dłuższą umową opiewającą na okres 21 lat.

Dostrzegamy ponadto szereg możliwości współpracy z rolnikami pracującymi na własnych gruntach, jak również z właścicielami biogazowni. W przypadku wyboru gruntu pod plantację topoli i wierzby energetycznej nie obowiązuje zasada - czym lepsza klasa gleby, tym wyższa produkcja rolna. Dlatego celowa uprawa biomasy stanowi interesującą długoterminową dochodową alternatywę dla wykorzystania tej części gruntów, na której nie udaje się osiągać wymaganych dochodów z upraw jednoletnich, a które jednocześnie odpowiadają warunkom uprawy energetycznej.

Kontakt !

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem gruntu pod ZKR, to prosimy o