Údržba plantáže

Údržba plantáže

Dle slov našich odborníků nelze dosáhnout vysokého výnosu dřevní hmoty u rychle rostoucích dřevin bez správné a řádné péče o porosty mezi výsadbou a sklizní. Naše mechanizace zahrnuje celou řadu strojů a přídavných zařízení nezbytných pro řádnou péči o energetické plantáže. V prvním a druhém roce lze s mechanizací bez problémů vjet mezi řádky, a zde se rozhoduje o tom, jestli úroda bude jen dobrá nebo velmi dobrá. Na základě výsledků pravidelného sledování vývoje plantáže po výsadbě a v prvním roce po sklizni plánujeme a v optimálních termínech provádíme potřebné pěstební zásahy.

Ve druhém a třetím roce monitorujeme plantáž a pokračujeme v činnostech jako kultivace půdy mechanická(nebo chemická) a hnojení v závislosti na aktuálním stavu a růstu energetické plantáže.

Po třetím vegetačním období obvykle přichází sklizeň ve vhodně zvoleném termínu vegetačního klidu mezi 15. listopadem a 15. březnem.

Důležitá je také činnost související s likvidací energetické plantáže, obvykle po 21 letech nebo později. Půdní nebo pařezovou frézou odstraníme pařezy s kořeny do hloubky 40–60 cm.Tato činnost je časově náročná a znamená druhý nejvyšší jednorázový výdaj v průběhu pěstování rychle rostoucích dřevin. Zemědělská půda je za rok po sklizni RRD použitelná k následnému pěstování jednoletých plodin, ale doporučujeme provést postřik herbicidem, hlubokou orbu a biologickou rekultivaci po dobu jednoho vegetačního období. Zemědělská půda je potom 100% připravena pro pěstování tradičních zemědělských plodin.

Wood Capital. Podporujeme Váš růst.