Spolupráce s výzkumným ústavem

MatečnicePři práci využíváme výsledky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti , výzkumná stanice v Kunovicích , která se šlechtěním a pěstováním rychle rostoucích dřevin zabývá již více jak 50 let.

V oblasti metodiky sušení dřevní štěpky úzce spolupracujeme s Lesnickou a dřevařskou fakultou na Mendelově univerzitě v Brně.

Spolu s Ministerstvem zemědělství, oddělení OZE a enviromentálních strategií propagujeme pěstování rychle rostoucích dřevin na jinak nevyužité zemědělské půdě.