Zemědělci

ÚdržbaVětšina zemědělců má odtažitý až negativní vztah k RRD. Je to způsobeno jiným způsobem hospodaření na polích osázených RRD, než na jaký jsou zvyklí z pěstování jednoletých plodin. Často argumentují tím, že za dobu pěstování rychle rostoucích dřevin by mohli osázet pozemek jinou plodinou, na které by daný rok vydělali více, a že po ukončení ekonomické životnosti plantáže RRD by pole bylo zbaveno základních živin pro pěstování standardních zemědělských plodin. Odpovědi na tyto časté otázky přinášíme v sekci FAQ. Chceme tím přispět alespoň částečně k lepší informovanosti. V neposlední řadě jde také o to, že zemědělci často hospodaří na pronajaté půdě a nelze ze smluv osázet tyto pole na dobu 21 let.

Možnosti ve spolupráci se zemědělci vidíme také u majitelů bioplynových stanic a zároveň u zemědělců hospodařících na vlastních pozemcích.Pro výběr půdy vhodné pro záměry pěstování RRD neplatí úměra čím vyšší bonita tím vyšší produkce. Proto je cílené pěstování biomasy zajímavou a dlouhodobě ziskovou alternativou pro využití části půdního fondu, na kterém není dosahováno požadovaných výnosů z pěstování jednoletých plodin a přitom může vyhovovat podmínkám pro RRD.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem využít pozemek pro RRD, kontaktujte nás!