Založení plantáže

Založení plantáže

Zakládání plantáží je naší klíčovou činností, kterou nabízíme všem zájemcům, ať již jde o investora do zemědělské půdy, majitele pozemku nebo o zemědělský subjekt. Vlastníme šest matečnicových školek, které jsou schopné vyprodukovat více než 5,3 milionu kusů řízků ročně.

Na přelomu let 2013/2014 dosáhne produkce řízků 8,3 mil. ks. Předpokládáme-li použití 8 000 ks řízků na jeden hektar, je v našich možnostech osázet 1 000 ha ploch vlastním ověřeným sadebním materiálem.

Na konci každého roku připravujeme pro své zákazníky plán výsadby. Na rozdíl od mnoha jiných společností naše spolupráce se zákazníkem nekončí prodejem sazenic a výsadbou. Naopak, nadále zajišťujeme komplexní servis podle Vašich potřeb a očekávání, to vše s cílem získat co největší výnos z hektaru plantáže. Následný výkup produkce je u nás také zajištěn, a to prostřednictvím naší sesterské společnosti Biomass trading s.r.o. Graf výnosnosti při dobře provedené analýze terénu, dobře ošetřovaných porostech rychle rostoucích dřevin a průměrných povětrnostních podmínkách najdete v sekci ekonomika plantáže.

Přípravné činnosti pro založení energetické plantáže se provádějí již na podzim (září–listopad) před jarní výsadbou. Podzimní příprava pole po sklizni předchozí plodiny zahrnuje:

  • postřik herbicidem na bázi glyfosátu
  • kultivace
  • podzimní orba

Jarní příprava plochy pro výsadbu řízků rychle rostoucích dřevin zahrnuje:

  • srovnání povrchu bránami
  • postřik herbicidem

Založení plantáže

Krátce poté následuje mechanizovaná výsadba řízků do půdy. V závislosti na jarním počasí je doporučovaná doba výsadby březen–květen. Od dubna do června podle potřeby přidáváme dusíkaté hnojivo a v případě nutnosti se provádí postřik proti škůdcům a další postřik herbicidem proti plevelům. Až do skončení vegetace provádíme odplevelování mechanickou kultivací půdy.

Dosažení dobrého ekonomického výsledku při pěstování rychle rostoucích dřevin opravdu není zcela jednoduchou záležitostí. Doporučujeme svěřit péči o energetické plantáže odborníkům, kteří ochrání Vaši dlouhodobou investici do založení plantáže. 
 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o výsadbu energetické plantáže