Vlastníci pozemku

PoleVlastníci pozemku většinou pronajímají půdu zemědělcům a dostávají za to rentu. Nájemní smlouvy nepřesahují 10 let. Opět zde vyvstává otázka délky nájmu pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Jedním z možných řešení je prodej pozemku. Nákupem vhodných pozemků pro rychle rostoucí dřeviny se zabývá naše sesterská společnost SUHOX CZ.

Pro majitele zemědělské půdy, kteří mohou pronajmout pozemek vhodný k pěstování rychle rostoucích dřevin na 21 let a více, nabízíme v případě podpisu nájemní smlouvy vyšší roční rentu, než jakou mají doposud. Jestliže máte problémy s včasností plateb nebo jiný vlastní důvod, využijte této nabídky na dlouhodobý pronájem.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem využít pozemek pro RRD