Sadba rychle rostoucích dřevin

Matečnicová školka

Vlastníme šest matečnicových školek, které na přelomu let 2013/2014 budou schopny vyprodukovat 8,3 mil. ks řízků, převážně topolů a vrb. Tyto matečnicové školky byly ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, výzkumnou stanicí Kunovice založeny podle předem odsouhlasené technologie výsadby a následného ošetřování. Nejstaršími jsou a nejvyšší produkce řízků dosahují matečnicové školky:

Kletné – 2,3 mil. ks                          Litovel –1,5 mil. ks

Všechny klony rodu Populus i Salix odpovídají seznamu povolených druhů, vhodných k zakládání porostů rychle rostoucích dřevin v ČR. Školky jsou pod dohledem Státní rostlinolékařské správy. Většina produkce řízků se dodává se službou výsadby plantáže našim zákazníkům pro zabezpečení kvality a ujímavosti řízků. Nabízíme však také samostatné řízky pro individuální výsadbu. Odběr a platba se řídí obchodními podmínkami.

Klony rychle rostoucích topolů a vrb se sázejí jako řízky nařezané z jednoletých prýtů. Ty se odebírají ve speciálních každoročně seřezávaných reprodukčních porostech – matečnicích. Sklizeň prutů začíná v lednu a končí v březnu. Optimální délka řízku je 19–20 cm. Evropský standard tloušťky (průměru) výsadby schopného řízku je minimálně 0,8 cm na horním konci. Maximum je z praktických důvodů zhruba 2,5 cm. Delší řízky jsou vhodné pro oblasti s výskytem přísušků. Na přání zákazníka jsme schopni upravit délku sadebního materiálu. Řízky je nutné skladovat do doby výsadby ve vhodných skladovacích prostorách. Při krátkodobém uskladnění do 3 měsíců je optimální teplota 0 až 2 °C. Ve skladovacích prostorách je nutné zajistit stabilní vysokou vzdušnou vlhkost, aby nedocházelo k vysychání řízků či prutů. Skladování řízků v neprodyšných obalech silně snižuje jejich kvalitu a použitelnost pro výsadbu. Pokud je to technicky možné, je vhodné namočit zakoupené řízky na 48 hodin před výsadbou do vody pro zvýšení ujímavosti.

Kontaktujte nás

Chcete-li nakoupit topolové řízky,