Využití dřevní štěpky

Využití

Základní využití dřevní štěpky z rychle rostoucích dřevin je jako palivo do elektráren, tepláren a spaloven s vyšším výkonem než 1 MW. Odbyt takto vyrobené dřevní štěpky zajišťuje naše sesterská firma Biomass trading s.r.o. Zásoby fosilních paliv jsou omezené a zemědělská půda není zdaleka využita, naopak se dle nařízení EU zatravňuje, a zde vidíme jako logické řešení využít možnosti osázení rychle rostoucími dřevinami pro produkci obnovitelného zdroje energie pěstovaného na našem území. Dalším argumentem je vytváření nových pracovních míst ve venkovských oblastech.

Z těch méně známých způsobů využití dřevní štěpky lze uvést užití jako zahradní mulč. Oproti mulčovací kůře má štěpka vyšší trvanlivost i estetickou úroveň. Takto využívají dřevní štěpku třeba zahradnické společnosti.

Některá města začala využívat dřevní štěpku i jako posyp na chodníky během zimy. Tento způsob posypu chodníků má tu výhodu, že nedochází k přesolování, pejskaři se nemusejí bát o své mazlíčky a v neposlední řadě se dá tento materiál na jaře ponechat jako přírodní hnojivo v blízkém okolí zeleně.