FAQ – otázky a odpovede

Aké sú základné pôdne podmienky pre úspešné pestovanie rýchlo rastúcich drevín (topole, vŕby)?

Vhodná je pôda bez skeletu alebo slabo skeletovitá, dostatočne hlboká, prevzdušnená, dobre zásobená vodou.

Čo sa stane, keď pomrznú výhonky po výsadbe do jedného mesiaca?

Zmrznuté vypučané výhonky sú v krátkej dobe nahradené novými, ktoré vypučia z ďalších púčikov.

Môže dlhodobé sucho poškodiť alebo úplne zničiť plantáž?

Áno,  ak nastane v dobe, keď rastliny nemajú ešte vytvorený koreňový systém.

Aké sú vaše aktivity spojené s odstránením plantáže?

Zabezpečujeme technickú a biologickú rekultiváciu pozemku.

Čo si myslíte o plantážach Miscanthus giganteus?

Pestovanie „Ozdobnice čínskej“ vyžaduje veľmi teplé podnebie, na juh od ČR je výhodné.

Kde je lepšie sadiť vŕbu a kde topoľ?

Zásadný rozdiel spočíva v tom, že vŕba znesie ťažšiu pôdu so stagnujúcou vodou blízko pod povrchom.

Musí sa počas pestovania RRD pridávať hnojivo do pôdy, a aké?

Záleží na kvalite pôdy, obvykle áno, najvhodnejšie je dusíkaté hnojivo (močovina, NPK).

Je možné sadiť topole a vŕby na jeseň? Ak áno, v akých oblastiach?

Áno, ale s rizikom vymrznutia alebo poškodenia hlodavcami.

Ako zabrániť ohryzávaniu RRD zverou na plantáži?

Osvedčenými prostriedkami proti ohryzávaniu sú aplikácie repelentov, použitie pachového ohradníku či oplotenie, alebo  redukcia stavu zveri poľovníckymi zväzmi.

Vďaka čomu dosahujete takú efektivitu pestovania RRD?

Pre ekonomické pestovanie RRD sú efektívne postupy nutnosťou, využívame najnovšie výsledky výskumu v tejto oblasti, špeciálnu sadzaciu techniku a najefektívnejšiu organizáciu zberu rýchlo rastúcich drevín.

Čo robíte s nepravidelnosťou dodávok biomasy, keď zber prebieha len každý tretí rok?

Pre zákazníka s veľkou osadenou plochou je vhodné rozdeliť pre zber plantáž RRD na tri diely. Alebo od vás štiepku odkúpi naša sesterská firma Biomass trading s.r.o., a starosti s jednorazovým odbytom teda mať nebudete.

Prečo nevyrábate pelety?

Štiepka má pri zbere vlhkosť 50–55 %, je teda potrebné pomerne dosť energie na dosušovanie. V spolupráci s poľnohospodármi by sme mohli v budúcnosti zahájiť činnosť aj  v tejto oblasti.

Vlastním energetickú plantáž, máte záujem o spoluprácu?

Áno, môžeme ponúknuť službu spočívajúcu v realizácii zberu plantáže na drevnú štiepku a v jej odkupe.

Som vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, čo mi môžete ponúknuť?

Ponúkame prenájom pôdy na dlhšie obdobie a vyššie platby za nájom, ak je váš pozemok vhodný pre pestovanie rýchlo rastúcich drevín a je väčší ako 10 ha, v prípade záujmu potom i odkup cez sesterskú firmu SUHOX.

Som zástupca energetickej spoločnosti. Čo môže ponúknuť Wood capital nám?

Ak spaľujete štiepku z cielene pestovanej biomasy, tak formou garancie odberu pre poľnohospodárov v okolí elektrárne, alebo formou dlhodobého prenájmu ich polí, garantujeme ďaleko lepší prísun tejto suroviny a zaručenú kvalitu dodávok.

Má spaľovanie drevnej štiepky budúcnosť?

Určitě áno, je to obnoviteľný zdroj energie a fosílne palivá zákonite ubúdajú. Aktuálne vznikajú ďalšie elektrárne na spaľovanie biomasy, ktoré budú potrebovať drevnú štiepku, pestovanie RRD na nevyužitej poľnohospodárskej pôde je preto logickým krokom vo vývoji štrukturalizácie energetiky, najmä na regionálnej úrovni.

Som poľnohospodár. Je pre mňa výhodnejšie osadiť pole RRD, alebo jednoročnými plodinami?

Takto by otázka znieť nemala. Pestovanie rýchlo rastúcich drevín doporučujeme na stanovištiach, kde sa potravinárske plodiny nevyplácajú, a zároveň môžu byť vhodné pre RRD. Pôda si týmto odpočinie a vytvorí prirodzené prostredie pre faunu z okolných polí. Môže mať i retenčné schopnosti. Vy môžete produkciu využiť pre seba alebo predať. Všetky odlišné mechanizačné postupy od bežnej poľnohospodárskej praxe zaistí naša firma.

Kontaktujte nás

Ak máte dotaz, ktorý by mohol osloviť viac užívateľov,
pošlite nám ho!