Poľnohospodári

ÚdržbaVäčšina poľnohospodárov má rezervovaný až negatívny vzťah k RRD. Je to zapríčinené iným spôsobom hospodárenia na poliach vysadených RRD, než na aký sú zvyknutí z pestovania jednoročných plodín. Často argumentujú tým, že počas doby pestovania rýchlo rastúcich drevín by mohli vysadiť pozemok inou plodinou, na ktorej by daný rok zarobili viac, a že po ukončení ekonomickej životnosti plantáže RRD by pole bolo zbavené základných živín pre pestovanie štandardných poľnohospodárskych plodín. Odpovede na tieto časté otázky prinášame v sekcii FAQ a najčastejšie omyly. Chceme tým prispieť aspoň čiastočne k lepšej informovanosti. V neposlednom rade ide aj o to, že poľnohospodári často hospodária na prenajatej pôde a nie je možné zo zmlúv vysadiť tieto polia na dobu 21 rokov.

Možnosti v spolupráci s poľnohospodármi vidíme aj u majiteľov bioplynových staníc a zároveň u poľnohospodárov hospodáriacich na vlastných pozemkoch. Pre výber pôdy vhodnej pre zámery RRD neplatí úmera čím vyššia bonita tým vyššia produkcia. Preto je cielené pestovanie biomasy zaujímavou a dlhodobo ziskovou alternatívou pre využitie časti pôdneho fondu, na ktorom sa nedosahuje požadovaných výnosov z pestovania jednoročných plodín a pritom môže vyhovovať podmienkam pre RRD.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem využiť pozemok pre RRD, kontaktujte nás!