Zbiory plantacji

Sklizeň

Zapewniamy zbiory z wykorzystaniem specjalnych samobieżnych maszyn wyposażonych w ścinarkę z głowicą energetyczną FB130, które ścinają pędy na ustawionej wysokości i natychmiast rozdrabniają masę drzewną na zrębki. Można je zastosować do pędów o grubości do 15 cm, dysponują wydajnością 0,5–1,2 ha/godz. i można z nimi dokonywać zbioru także w systemie dwurzędowym. Dla zapewnienia zbioru potrzeba– zależnie od odległości do przestrzeni magazynowej – trzy lub więcej ciągników z przyczepą. Frakcja produkowanych zrębków mieści się w przedziale pomiędzy 1 a 4,5 cm. Wyprodukowany  w ten sposób surowiec gotowy wykazuje się wilgotnością w zakresie 50–55 %. W zależności od warunków danego odbiorcy takie zrębki nadają się do bezpośredniej sprzedaży lub do dosuszenia na utwardzonej powierzchni magazynowej.

Przy współpracy z Wydziałem Leśnictwa Uniwersytetu Mendelova w Brnie testujemy najlepsze metody jak najszybszego i najbardziej wydajnego obniżenia wilgotności w stosach zrębki pochodzenia rolnego.

wilgotność 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
wartość opałowa GJ/t 15,5 14,4 13,4 12,3 11,3 10,2 9,1 8 7

Istnieje też druga metoda przeprowadzania zbioru, a mianowicie wycinka gałęzi na pniu i złożenie ich na brzegu pola, a następnie rozdrobnienie ich po wyschnięciu do wymaganej wilgotności. Sposób ten zalecamy gdy sami Państwo zaopatrujecie się w zrębk. Należy jednak podkreślić, że zbiory przy użyciu ścinarki są bardziej wydajne zarówno czasowo, jak i ekonomicznie.

Nasze usługi są kompleksowe i oprócz samej organizacji zbiorów oferujemy - jako nieliczni – także skup masy drzewnej, którego dokonuje nasza spółka zależna Biomass trading s.r.o. Dbamy o Państwa plantację energetyczną od samego początku aż do końca jej żywotności w pełnym wykorzystaniem naszych doświadczeń i najlepszych praktyk. Do Państwa należy tylko okresowa weryfikacja, że całe przedsięwzięcie przebiega zgodnie z uzgodnionymi warunkami.

do kontaktu

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem zbioru plantacji roślin energetycznych - zapraszamy