Zber plantáže

Sklizeň

Zber zaisťujeme použitím špeciálnych samojazdných zberacích strojov vybavených rezačkou s energetickou hlavou FB130, ktoré zrezávajú kmienky v nastavenej výške a ihneď štiepkujú drevnú hmotu. Je možné ich využiť pri priemere kmeňa do 15 cm, disponujú výkonom 0,5–1,2 ha/hod. a je možné s nimi zberať aj dvojriadky. Pri organizácii zberu je v závislosti na vzdialenosti uskladnenia potrebných tri a viac traktorov s vlečkou. Veľkosť štiepky je 1–4,5 cm. Takto vyrobená drevná štiepka vykazuje vlhkosť v rozmedzí 50–55 %. Podľa podmienok príslušného odberateľa je takáto drevná štiepka vhodná k priamemu predaju alebo k dosušeniu blízko miesta zberu rýchlo rastúcich drevín.

V spolupráci s Lesníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne testujeme, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie znížiť vlhkosť v hromadách drevnej štiepky.

vlhkosť 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Výhrevnosť GJ/t 15,5 14,4 13,4 12,3 11,3 10,2 9,1 8 7

Existuje aj druhá metóda zberu, a to rezanie celých stromov nastojato a uloženie na okraj poľa a následné poštiepkovanie po vyschnutí na požadovanú vlhkosť. Tento spôsob odporúčame napríklad pre samozásobovanie drevnou štiepkou pre poľnohospodársky subjekt, ale časovo a nákladovo je spôsob zberu rezačkou efektívnejší.

Naše služby sú komplexné a okrem samotnej organizácie zberu ponúkame ako jedni z mála aj výkup drevnej hmoty našou sesterskou firmou Biomass trading s.r.o. O vašu energetickú plantáž rýchlo rastúcich drevín je teda postarané od samého začiatku až do konca jej životnosti špecializovanou firmou s odbornými znalosťami. Vy iba kontrolujete, či všetko prebieha podľa dohodnutých podmienok.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o zber plantáže rýchlo rastúcich drevín