Zastosowanie zrębków

Využití

Zrębki z roślin energetycznych znajdują zastosowanie przede wszystkim jako surowiec dla elektrowni, ciepłowni i spalarni o mocy wyższej niż 1 MW. Zbyt w ten sposób wyprodukowanych zrębków zapewnia nasza spółka zależna Biomass trading s.r.o.  Zapasy paliw kopalnych są ograniczone, a wiele gleb rolnych leży odłogiem bądź jest obsiewanych trawą zgodnie z rozporządzeniami UE. W tych dwóch typach gruntów dostrzegamy szczególny potencjał dla nasadzenia roślin energetycznych służących produkcji biomasy krajowej. Szacuje się że w Polsce ponad 30% gruntów nie jest wykorzystywanych rolniczo. Kolejnym argumentem przemawiających na rzecz upraw energetycznych jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizacja obszarów wiejskich.

Jednym z mniej znanych sposobów zastosowania zrębki jest wykorzystanie jej jako ściółki ogrodowej. W odróżnieniu od kory zrębki cechują się większą trwałością i lepszą estetyką. W ten sposób zrębka jest wykorzystywana przez firmy ogrodnicze.

Niektóre miasta zaczęły wykorzystywać zrębki także do zimowego utrzymania chodników przez zastępowanie nią tradycyjnie wykorzystywanej do tego celu soli. Zaletą tej metody jest fakt, iż nie dochodzi w niej do przesalania a właściciele psów nie muszą martwić się o swoich pupili. Ponadto na wiosnę można taki materiał zostawić jako naturalny nawóz dla roślin w najbliższym otoczeniu.