Založenie plantáže

Založení plantáže

Zakladanie plantáží je našou kľúčovou činnosťou, ktorú ponúkame všetkým záujemcom, či už ide o investora do poľnohospodárskej pôdy, majiteľa pozemku alebo o poľnohospodársky subjekt. Vlastníme šesť matečnicových škôlok, ktoré sú schopné vyprodukovať viac ako 5,3 miliónov kusov odrezkov ročne.

Na prelome rokov 2013/2014 dosiahne produkcia odrezkov  8,3 mil. ks. Ak predpokladáme použitie 8000 ks odrezkov na jeden hektár, je v našich možnostiach osadiť 1000 ha plôch vlastným overeným sadbovým materiálom.

Na konci každého roku pripravujeme pre svojich zákazníkov plán výsadby. Na rozdiel od mnohých iných spoločností naša spolupráca so zákazníkom  nekončí predajom sadeníc a výsadbou. Naopak, naďalej zaisťujeme komplexný servis podľa vašich potrieb a očakávaní, to všetko s cieľom získať čo najväčší výnos z hektáru plantáže. Následný výkup produkcie je u nás tiež zaistený, a to prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti Biomass trading s.r.o. Tabuľku výnosnosti pri dobre vykonanej analýze terénu, dobre ošetrovaných porastoch rýchlo rastúcich drevín a priemerných poveternostných podmienkach nájdete v sekcii ekonomika plantáže.

Prípravné činnosti pre založenie energetickej plantáže sa robia už na jeseň (september–november) pred jarnou výsadbou. Jesenná príprava poľa po zbere predchádzajúcej plodiny zahŕňa:

  • postrek herbicídom na báze glyfosátu
  • kultiváciu
  • jesennú orbu

Jarná príprava plochy pre výsadbu odrezkov rýchlo rastúcich drevín zahŕňa:

  • zrovnanie povrchu  bránami
  • postrek herbicídom

Založení plantáže

Krátko potom nasleduje mechanizovaná výsadba odrezkov do pôdy. V závislosti na jarnom počasí je odporúčaná doba výsadby marec–máj. Od apríla do júna podľa potreby pridávame dusíkaté hnojivo a v prípade nutnosti sa vykonáva postrek proti škodcom a ďalší postrek herbicídom proti burine. Až do skončenia vegetácie odburiňujeme mechanickou kultiváciou pôdy.

Dosiahnutie dobrého ekonomického výsledku pri pestovaní rýchlo rastúcich drevín naozaj nie je úplne jednoduchou záležitosťou.  Odporúčame zveriť starostlivosť o energetické plantáže odborníkom, ktorí ochránia vašu dlhodobú investíciu do založenia plantáže. 
 

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o výsadbu energetickej plantáže