Założenie plantacji

Založení plantáže

Zakładanie plantacji jest naszą kluczową działalnością, którą oferujemy wszystkim zainteresowanym – bez względu na to, czy chodzi o osobę inwestującą w grunty rolne, właściciela gruntu lub o podmiot rolniczy. Posiadamy sześć szkółek, które są w stanie wyprodukować ponad 5,3 miliona sztuk sadzonek rocznie.

Na przełomie 2013/2014 roku produkcja naszych sadzonek osiągnie poziom 8,3 mln sztuk. Jeżeli założymy wykorzystanie 8000 sztuk sadzonek na jeden hektar, to będzie dla nas możliwe obsadzenie 1000 ha powierzchni przy użyciu sadzonek, którymi dysponujemy.

Pod koniec każdego roku przygotowujemy dla swoich klientów plan sadzenia. W odróżnieniu od wielu innych przedsiębiorstw w branży nasza współpraca z klientem nie kończy się w chwili sprzedania sadzonek i nasadzenia. Wręcz przeciwnie, nadal zapewniamy kompleksowy serwis dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań – wszystko w celu zapewnienia jak najwyższego dochodu z hektara plantacji. Zapewniamy także dalszy skup wyprodukowanej przez Państwa biomasy, co może mieć miejsce z udziałem naszej spółki zależnej Biomass trading s.r.o. Tabelkę dochodowości w przypadku dobrze wykonanej analizy terenu, odpowiednio pielęgnowanych upraw roślin energetycznych oraz przeciętnych warunków pogodowych znajdą Państwo w sekcji ekonomika plantacji.

Czynności przygotowawcze przed założeniem plantacji energetycznej wykonuje się już jesienią (wrzesień-listopad) przed wiosennym nasadzeniem. Jesienne przygotowanie pola po zbiorze poprzedniej uprawy obejmuje:

  • spryskanie herbicydem na bazie glifosatu
  • kultywacja
  • orka jesienna

Wiosenne przygotowanie powierzchni pod sadzonki roślin energetycznych obejmuje:

  • wyrównanie powierzchni bronami
  • spryskanie herbicydem

Založení plantáže

Wkrótce potem wykonuje się zmechanizowane nasadzenie sadzonek do gleby. W zależności od wiosennej pogody zalecanym czasem nasadzenia jest okres od marca do maja. Od kwietnia do czerwca dodajemy do gleby – w zależności od potrzeb – nawóz azotowy, a w razie konieczności dokonujemy oprysku przeciwko szkodnikom oraz kolejnego oprysku herbicydem przeciwko chwastom. Aż do zakończenia wegetacji nasze plantacje są odchwaszczane przy użyciu mechanicznych kultywatorów gleby.

Zadanie osiągnięcia dobrych wyników ekonomicznych dla upraw energetycznych nie należy do najłatwiejszych. Zalecamy powierzyć opiekę nad plantacjami fachowcom, którzy ochronią Państwa długoterminową inwestycję na każdym okresie cyklu życia plantacji. 
 

do kontaktu

Jeżeli są Państwo zainteresowani założeniem plantacji energetycznej – zapraszamy