Właściciele gruntu

PoleWłaściciele gruntu najczęściej dzierżawią go rolnikom w zamian za określony czynsz dzierżawny. Umowy dzierżawy zazwyczaj nie przekraczają okresu 10 lat. Ponownie pojawia się tutaj kwestia zapewnienia wydłużonego okresu dzierżawy gruntu dla upraw topoli i wierzby energetycznej. Dlatego -  z perspektywy właściciela - poza długoterminową dzierżawą w okresie 21 lat inną alternatywą jest sprzedaż gruntu. Zakupem odpowiednich gruntów pod uprawy zagajników o krótkiej rotacji zajmuje się nasza spółka zależna SUHOX PL.

Właścicielom gruntów rolnych, którzy mogą wydzierżawić nam grunt na minimum 21 lat, oferujemy wyższy od dotychczasowego czynsz dzierżawny. Jeżeli zauważacie Państwo problemy z terminowością płatności lub inne, warto rozważyć naszą propozycję długoterminowej dzierżawy.

do kontaktu

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem gruntu pod ZKR, to zapraszamy