Využitie drevnej štiepky

Využití

Základné využitie drevnej štiepky z rýchlo rastúcich drevín je ako palivo do elektrární, teplární a spaľovní s výkonom vyšším ako 1 MW. Odbyt takto vyrobenej drevnej štiepky zaisťuje naša sesterská firma Biomass trading s.r.o.  Zásoby fosílnych palív sú obmedzené a poľnohospodárska pôda nie je zďaleka využitá, naopak sa podľa nariadenia EU zatrávňuje, a tu vidíme ako logické riešenie využiť možnosti osadenia rýchlo rastúcimi drevinami pre produkciu obnoviteľného zdroja energie pestovaného na našom území. Ďalším argumentom je vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach.

Z tých menej známych spôsobov využitia drevnej štiepky je možné uviesť použitie ako záhradný mulč. Oproti mulčovacej kôre má štiepka vyššiu trvanlivosť i estetickú úroveň. Takto využívajú drevnú štiepku napríklad záhradnícke spoločnosti.

Niektoré mestá začali využívať drevnú štiepku i ako posyp na chodníky počas zimy. Tento spôsob posypu chodníkov má tú výhodu,  že nedochádza k presoľovaniu, psíčkari sa nemusia báť o svojich maznáčikov a v neposlednom rade se dá tento materiál na jar ponechať ako prírodné hnojivo v blízkom okolí zelene.