Vlastníci pozemku

PoleVlastníci pozemku väčšinou prenajímajú pôdu poľnohospodárom a dostávajú za to rentu. Nájomné zmluvy nepresahujú 10 rokov. Opäť tu vyvstáva otázka dĺžky nájmu pre pestovanie rýchlo rastúcich drevín. Jedným z možných riešení je predaj pozemku. Nákupom vhodných pozemkov pre rýchlo rastúce dreviny sa zaoberá naša sesterská spoločnosť SUHOX CZ.

Pre majiteľov poľnohospodárskej pôdy, ktorí môžu prenajať pozemok vhodný na pestovanie rýchlo rastúcich drevín na 21 rokov a viac, ponúkame v prípade podpisu nájomnej zmluvy vyššiu ročnú rentu, než akú majú doteraz. Ak máte problémy s včasnosťou platieb, alebo iný, vlastný dôvod, využite túto ponuku na dlhodobý prenájom.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem využiť pozemok pre RRD