Utrzymanie i pielęgnacja plantacji

Údržba plantáže

Zdaniem naszych ekspertów w dziedzinie upraw energetycznych nie sposób osiągnąć wysokiej produkcji drewna bez właściwej i starannej opieki nad drzewostanem między nasadzeniem a zbiorem. Nasza mechanizacja obejmuje cały szereg maszyn i dodatkowych urządzeń niezbędnych do odpowiedniej opieki nad plantacjami energetycznymi. W pierwszym i drugim roku można bez problemu wjechać z mechanizacją między rzędy – to wszystko decyduje o tym, czy plony będą tylko dobre, czy też bardzo dobre. W zależności od wyników regularnego monitorowania rozwoju plantacji po nasadzeniu i w pierwszym roku - po okresie zbiorów dokonujemy szeregu potrzebnych zabiegów hodowlanych w optymalnych terminach.

W drugim i trzecim roku monitorujemy plantację i kontynuujemy takie działania, jak mechaniczna (lub chemiczna) kultywacja gleby oraz nawożenie, w zależności od aktualnego stanu i wzrostu plantacji energetycznej.

Po trzecim okresie wegetacyjnym nadchodzi zazwyczaj zbiór w odpowiednio dobranym okresie spoczynku między 15 listopada a 15 marca.

Ważne są także działania związane z likwidacją plantacji energetycznej - zazwyczaj po upływie 21 lat lub później. Przy użyciu frezarki glebowej lub pniowej usuwamy pniaki z korzeniami na głębokość 40-60 cm. Zabieg ten jest bardzo czasochłonny i jest drugim najwyższym jednorazowym wydatkiem w trakcie uprawy roślin energetycznych. W rok po zbiorze biomasy gleba rolna jest ponownie przydatna do kolejnej uprawy roślin jednoletnich, jednak zalecamy przeprowadzić spryskiwanie herbicydem, głęboką orkę oraz rekultywację biologiczną na czas jednego okresu wegetacyjnego. Gleba rolna jest wówczas w 100% przygotowana do uprawiania tradycyjnych roślin uprawnych.

Wood Capital. Wspieramy Twój wzrost.