Údržba plantáže

Údržba plantáže

Podľa slov našich odborníkov nie je možné dosiahnuť vysokého výnosu drevnej hmoty u rýchlo rastúcich drevín bez správnej a riadnej starostlivosti o porasty medzi výsadbou a zberom. Naša mechanizácia zahŕňa množstvo strojov a prídavných zariadení nevyhnutných pre riadnu starostlivosť o energetické plantáže. V prvom a druhom roku je možné s mechanizáciou bez problémov vojsť medzi riadky, a tu sa rozhoduje o tom, či úroda bude len dobrá alebo veľmi dobrá. Na základe výsledkov pravidelného sledovania vývoja plantáže po výsadbe a v prvom roku po zbere plánujeme a v optimálnych termínoch vykonávame potrebné pestovateľské zásahy.

V druhom a treťom roku monitorujeme plantáž a pokračujeme v činnostiach ako kultivácia pôdy mechanická (alebo chemická) a hnojenie v závislosti na aktuálnom stave a raste energetickej plantáže.

Po treťom vegetačnom období obvykle prichádza zber vo vhodne zvolenom termíne vegetačného  pokoja medzi 15. novembrom a 15. marcom.

Dôležitá je aj činnosť súvisiaca s likvidáciou energetickej plantáže, obvykle po 21 rokoch alebo neskôr. Pôdnou alebo pňovou frézou odstránime  pne s koreňmi do hĺbky 40–60 cm.Táto činnosť je časovo náročná a znamená druhý najvyšší jednorázový náklad v priebehu pestovania rýchlo rastúcich drevín. Poľnohospodárska pôda je o rok po zbere RRD použiteľná k následnému pestovaniu jednoročných plodín, ale odporúčame vykonať postrek herbicídom, hlbokú orbu a biologickú rekultiváciu po dobu jedného vegetačného obdobia. Poľnohospodárska pôda je potom 100% pripravená pre pestovanie tradičných poľnohospodárskych plodín.

Wood Capital. Podporujeme Váš rast.