Spolupráca

MatečnicePri práci využívame výsledky Výskumného ústavu lesného hospodárstva a poľovníctva, výskumná stanica   v Kunoviciach, ktorá sa šľachtením a pestovaním rýchlo rastúcich drevín zaoberá už viac ako 50 rokov. 

V oblasti metodiky sušenia drevnej štiepky úzko spolupracujeme s Lesníckou a drevárskou fakultou  na Mendelovej univerzite v Brne.

Spolu s Ministerstvom poľnohospodárstva, oddelenia OZE a enviromentálnych stratégií propagujeme pestovanie rýchlo rastúcich drevín na inak  nevyužitej poľnohospodárskej pôde.