Referencje

Najlepszą referencją jest zawsze wynik własnej pracy. Dlatego bardzo chętnie zorganizujemy (po uprzednim uzgodnieniu) zwiedzanie zasadzonych przez nas plantacji w obszarach, na których prowadzimy działalność – zapraszamy wszystkie podmioty, które są poważnie zainteresowane sadzeniem plantacji zagajników o krótkiej rotacji.

Ilość założonych przez nas plantacji energetycznych wzrasta co roku ponad trzykrotnie, co niewątpliwie świadczy o naszych wysokich kwalifikacjach oraz potencjale rozwojowym.

Posiadamy sześć szkółek, które są przygotowane do wyprodukowania ponad 5 milionów sadzonek.

W kolejnych latach nasza własna produkcja sadzonek topoli oraz wierzby energetycznej wzrośnie do ponad 8 milionów sztuk. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić sadzonki w ilości potrzebnej do założenia 1000 ha nowych plantacji w każdym kolejnym roku. Współpracujemy także z dostawcami licencjonowanych sadzonek z Włoch oraz Szwecji.