Referencie

Najlepšou referenciou je vždy výsledok vlastnej práce. Vážnym záujemcom  o výsadbu plantáže rýchlo rastúcich drevín  preto po dohode radi sprostredkujeme prehliadku nami vysadených plantáží v oblastiach, kde pôsobíme.

Počet nami zakladaných poľnohospodárskych plôch každým rokom narastá viac než trojnásobne – čo nepochybne svedčí o našej vysokej kvalifikácii a vývojovom potenciále.

Vlastníme šesť matečnicových škôlok, ktoré sú pripravené vyrobiť viac ako 5 miliónov sadeníc.

V nasledujúcich rokoch sa naša vlastná výroba sadeníc topoľov a energetickej vŕby zvýši na viac ako 8 miliónov kusov. To nám umožní zaistiť sadbový materiál nutný pre vytvorenie 1000 ha nových plantáží v každom ďalšom roku. Spolupracujeme tiež s dodávateľmi licencovaných sadeníc z Talianska a Švédska.