Obchodné podmienky pre predaj sadbového materiálu

Osobou zodpovednou za príjem objednávok za WOOD CAPITAL s.r.o. je:

Marcel Večerka
mobil: +420 702 029 586
e-mail: vecerka@woodcapital.cz.

Objednávky prijímame elektronicky e-mailom na adrese zodpovednej osoby:

CENY:

 • Ceny podľa platného cenníku v dobe plnenia + príslušná sadzba DPH.
 • Parametre všetkých sadbových materiálov: štandardne podľa normy
 • V cene je zahrnuté ošetrenie odrezkov fungicídnym prípravkom, skladovanie v chladiacom boxe do odoslania zásielky
 • Cena je kalkulovaná vrátane nakládky na dopravný prostriedok odberateľa.
 • Ceny sú platné do vyčerpania zásob.
 • Zmeny cien sú vyhradené.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • V hotovosti pri prevzatí.
 • Platba vopred pre balíkové  zásielky.
 • Fakturačne po dohode s odberateľom – splatnosť kúpnej ceny do 14 dní odo dňa dodávky tovaru.

ZĽAVY:

 • Individuálne poskytujeme množstevné zľavy.
 • Stálym alebo zmluvným partnerom tvoríme ceny individuálne.

PREVZATIE:

 • Odberateľ je povinný prevziať tovar pred nakládkou pri osobnom odbere.
 • Osoba podpisujúca za odberateľa sprievodný list, list o pôvode či dodací list je chápaná ako osoba plne spôsobilá k prevzatiu tovaru.
 • Vady na balíku alebo poškodenie tovaru  pri doprave (PPL) je kupujúci povinný nahlásiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak náhrada za poškodenú zásielku nebude akceptovaná.
 • Vlastníctvo nakúpeného tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom splatení jeho ceny.
 • Osobný odber je možný po dohode (Kletné, Brno, Praha)

REKLAMÁCIA:

 • Reklamácia viditeľných vád  pri osobnom odbere musí byť uskutočnená pred nakládkou.
 • Reklamácia sadbového materiálu zaslaného  balíkom môže byť uskutočnená do 14-tich kalendárnych  dní po doručení. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: neodborným použitím, mechanickým poškodením alebo opotrebením.

OBALY:

 • Voľba obalu pri osobnom odbere  vždy po dohode s odberateľom, preferujeme obal odberateľa.
 • Balíkové zásielky sú zasielané v tuhých kartónových obaloch.

OSTATNÉ:

 • Označovanie sadbového materiálu sa uskutočňuje štandardne iba sprievodným štítkom na každý jednotlivý klon.
 • K zasadeniu vydávame rastlinnolekársky pas a pokyny k sadbe.
 • Minimálna objednávka je 1000 ks odrezkov.

PRÍJEM OBJEDNÁVOK A EXPEDÍCIA:

 • Objednávky prijímame prostredníctvom objednávkového  formulára.
 • Príjem objednávok je možný od 1.11.-28.2. v kalendárnom roku
 • Tovar po objednaní zostáva na naše náklady v chladiacich boxoch a je expedovaný prvé dva týždne v marci, poprípade je po dohode možný osobný odber . O expedícii odchádza informácia mailom alebo sms na príslušnú adresu alebo tlf. číslo.
 • Balíky odchádzajú službou PPL. Poplatky za poštovné a balné sú súčasťou ceníku.