O nás

Firma WOOD CAPITAL s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti  zakladania, pestovania, ochrany a zberu porastov rýchlo rastúcich drevín (RRD) na energetických plantážach v podmienkach strednej Európy.

Máme niekoľkoročné bohaté skúsenosti s úspěšným pestovaním rýchlo rastúcich drevín. V roku 2013 sme novo  vysadili 570 ha  plantáží  v Českej republike, na Slovensku a Ukrajine. Pestovanie RRD pre energetické účely naberá v poslednej dobe na intenzite. Toto v zahraničí už tradičné odvetvie zakladania energetických plantáží na poľnohospodárskej pôde sa postupne dostáva aj k nám. Neustále sa zväčšuje výmera plôch, na ktorých sa rýchlo rastúce dreviny pestujú. Metodika pestovania RRD má svoje pravidlá, ktoré je nutné pri snahe o maximálny výnos dodržiavať. Ponúkame svoje služby, skúsenosti a vlastné technické zázemie pre vaše polia.

V každom druhu podnikania platí, že ten, kto príde ako prvý s novým nápadom, má výhodu. Neváhajte teda, ak máte záujem o dlhodobú investíciu s reálnou ziskovosťou a vlastníte vhodné pozemky pre pestovanie RRD. Využite našich skúseností a potenciálu vlastných pozemkov pre trvalý príjem v budúcnosti. Na týchto stránkach nájdete základné informácie o pestovaní RRD, a ak máte záujem o vysadenie poľa rýchlo rastúcimi drevinami kontaktujte nás!

V spolupráci so sesterskou firmou Biomass trading s.r.o. Vám ponúkame i dlhodobý  odbyt drevnej štiepky. Oproti konkurencii vám teda ponúkame nielen predaj topoľových odrezkov, ale máme záujem na úspešnom predaji drevnej štiepky v budúcnosti alebo na iné možnosti spracovania vašej energetickej plantáže.

MapaOblasť nášho pôsobenia zahrňuje nasledujúce krajiny Východnej a Strednej Európy:

  • Česko
  • Slovensko
  • Poľsko
  • Ukrajina

Vo vyššie uvedených oblastiach sme od roku 2011 založili viac ako 800 ha energetických plantáží.

Pre ukážku našej celoročnej práce si pozrite nasledujúce video: