Naše nabídka

Jsme odborná společnost zaměřená na zákazníka. Vlastníkům zemědělských pozemků nabízíme realizaci projektu pěstování rychle rostoucích dřevin „na klíč“ se všemi souvisejícími službami.

Naše nabídka má komplexní charakter a zahrnuje následující oblasti:

 • podrobný rozbor zemědělské půdy se zaměřením na pěstování energetických plodin
 • založení energetických plantáží s využitím nejvhodnějšího sadebního materiálu
 • pravidelná a komplexní péče o porosty RRD v rámci snahy o ochranu rostlin a maximalizaci očekávané sklizně
 • organizace a komplexní logistika sklizně s využitím našeho specializovaného vybavení a těch nejlepších postupů 

Základní podmínkou pro úspěšné pěstování rychle rostoucích dřevin na plantáži je průzkum vlastností stanoviště a návrh vhodného klonu pro danou zemědělskou půdu. S tím souvisí i detailní projekt výsadby RRD a protierozní opatření pro erozně ohrožené plochy. Tyto prvotní služby nabízí společnost Wood Capital s.r.o. zdarma, pokud zákazník objedná výsadbu na ploše alespoň10 ha a více.

K zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin využíváme šlechtěné klony, ověřené a doporučené výzkumnými institucemi:

 • Populus nigra × Populus maximowiczii, klon J-105(MAX 4)
 • Populus nigra × Populus maximowiczii, klon J-104(MAX5)
 • Populus maximowiczii × Populus × berolinensis, klon Oxford
 • Populus maximowiczii × Populus trichocarpa, klony NE-42, Androscoggin
 • Populus × euroamericana, klony Pannonia, NL-B-132b, I-476, I-45/51, Dolomiten
 • Populus trichocarpa, klon Fritzi Pauley
 • Salix alba, klony S-639, S-464, S-204
 • Salix × smithiana, klon S-218
 • Salix viminalis, klon S-337

Plantáže zakládáme a udržujeme podle ověřené pěstební technologie, která je založena na kvalitní péči o půdu, důsledném odplevelování, ochraně před škůdci a dalších krocích, které vedou k maximálnímu výnosu biomasy. Ke všem těmto úkonům využíváme vlastní mechanizaci.

Vyrobenou dřevní štěpku z topolů a vrb od Vás vykoupí naše sesterská společnost Biomass trading s.r.o. Naši partneři zakládají plantáže do okruhu 50–70 km od odběratele dřevní štěpky. Od roku 2014 platí nařízení vlády 477/2012 Sb., které omezuje dovoz cíleně pěstované biomasy pro energetické účely. Využijte této příležitosti, investujte do projektu pěstování rychle rostoucích dřevin a kontaktujte nás o nabídku!

Kontaktujte nás