Naša ponuka

Sme odborná spoločnosť zameraná na zákazníka. Vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov ponúkame realizáciu projektu pestovania rýchlo rastúcich drevín „na kľúč“ so všetkými súvisiacimi službami.

Naša ponuka má komplexný charakter a zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • podrobný rozbor poľnohospodárskej pôdy so zameraním na pestovanie energetických plodín
 • založenie energetických plantáží s využitím najvhodnejšieho sadbového materiálu
 • pravidelná a komplexná starostlivosť o porasty RRD v rámci snahy o ochranu rastlín a maximalizáciu očakávanej úrody
 • organizácia a komplexná logistika zberu s využitím nášho špecializovaného vybavenia a tých najlepších postupov

Základnou podmienkou pre úspešné pestovanie rýchlo rastúcich drevín na plantáži je prieskum vlastností stanoviska a návrh vhodného klonu pre danú poľnohospodársku pôdu. S tým súvisí aj detailný projekt výsadby RRD a protierózne opatrenie pre erózne ohrozené  plochy. Tieto prvotné služby ponúka spoločnosť Wood Capital s.r.o. zadarmo, ak si zákazník objedná výsadbu na ploche aspoň 10 ha a viac.

K zakladaniu plantáží rýchlo rastúcich drevín využívame šľachtené klony, overené a odporúčané výskumnými inštitúciami: 

 • Populus nigra × Populus maximowiczii, klon J-105(MAX 4)
 • Populus nigra × Populus maximowiczii, klon J-104(MAX5)
 • Populus maximowiczii × Populus × berolinensis, klon Oxford
 • Populus maximowiczii × Populus trichocarpa, klony NE-42, Androscoggin
 • Populus × euroamericana, klony Pannonia, NL-B-132b, I-476, I-45/51, Dolomiten
 • Populus trichocarpa, klon Fritzi Pauley
 • Salix alba, klony S-639, S-464, S-204
 • Salix × smithiana, klon S-218
 • Salix viminalis, klon S-337

Plantáže zakladáme a  udržiavame podľa overenej pestovateľskej technológie, ktorá je založená na kvalitnej starostlivosti o pôdu, dôslednom  odburiňovaní, ochrane pred škodcami a dalších krokoch, ktoré vedú k maximálnemu výnosu biomasy. Ku všetkým týmto úkonom využívame vlastnú mechanizáciu.

Vyrobenú drevnú štiepku z topoľov a vŕb od Vás vykúpi naša sesterská spoločnosť Biomass trading s.r.o.  Naši partneri zakladajú plantáže do okruhu 50–70 km od odberateľa drevnej štiepky.Využite túto príležitosť, investujte do projektu pestovania rýchlo rastúcich drevín a kontaktujte nás za účelom vypracovania ponuky.

Kontaktujte nás