WOOD CAPITAL – vysoce efektivní plantáže rychlerostoucích dřevin

Služby a odborné poradenství v rozsahu přípravy, založení, údržby energetických plantáží, organizace a logistiky sklizně.

VíceZajišťujeme nejen sazenice, ale také kompletní podporu pěstování plodin!

 

Analýza terénu

Rozbor půdy a okolí je nejdůležitějším, často podceňovaným krokem, který do značné míry rozhoduje o výsledku dosažené sklizně. Umožňuje zvolit optimální genotyp topolu a vrby a určit nejlepší techniku pěstování plodin

 

Založení plantáže

Zřizování plantáží je naší hlavní specializací. Zajišťujeme stroje a zaměstnance pro všechny operace spojené s přípravou půdy, ale také činnosti související s osázením energetických plodin na vašich pozemcích, výběr nejvhodnějších klonů sazenic a technologií výsadby, atd.

 

Údržba plantáží

Víme, že pravidelná údržba je klíčem k vysoké sklizni a zmenšuje mnoho potenciálních rizik. Náš rozsáhlý strojový park také komplexně zabezpečuje aktivity spojené s udržením plantáže v co nejlepší kondici

 

Sklizeň

Komplexně se postaráme o efektivní provedení sklizně, proces štěpkování a přepravy biomasy k odběrateli. Na základě specifikace plodin Vám navrhneme nejlepší technologie pro organizaci sklizně

Oblasti působení

Během pouhých 2 let jsme založili více než 800 ha plantáží energetických plodin v zemích střední a východní Evropy (ČR, Slovensko, Ukrajina). Také v Polsku připravujeme výsadby topolů a vrb od roku 2014

Experti

Sdružujeme experty z oboru, kteří již více než 20 let provádějí výzkumnou činnost v pěstování energetických rostlin ve střední a východní Evropě, provádějí výzkumy půdy a rozbory efektivity pěstování klonů topolu a energetické vrby

Strojový park

Disponujeme moderním strojovým parkem zahrnujícím mj. sázecí stroje, traktory, sklízecí stroje a vybavení pro údržbu plantáží. Naše technika a kvalifikovaní operátoři jsou vám k dispozici

Poradenství

Zajišťujeme všestranné poradenství spojené s každou fází fungování vaší plantáže (od rozboru půdy, přes výběr a dodání sazenic, přípravu pěstování,výsadba, údržba plantáže, sklizeň až po rekultivaci terénu)

Wood Capital – vysoce efektivní plantáže rychlerostoucích dřevin – Služby a odborné poradenství v rozsahu přípravy, založení, údržby energetických plantáží, organizace a logistiky sklizně

Podporujeme Váš růst!

Kontaktujte nás