Dôchodkový pilier

Bez preháňania môžeme konštatovať, že založenie plantáže rýchlo rastúcich drevín nám prinesie zhodnotenie a pravidelný príjem v budúcnosti v trojročných cykloch. Graf č. 1 vykazuje ročné zhodnotenie investovaných peňazí 28 % s dobou návratnosti investovaných prostriedkov 6 rokov. Dodajme, že nie sú započítané náklady na dopravu ku konečnému odberateľovi pre svoju variabilitu a prípadná potreba skladovania štiepky. Bežné dôchodkové fondy ponúkli v roku 2012 zhodnotenie okolo 2 %. Je teda na Vás a na Vašich možnostiach, ktorému dôchodkovému pilieru dáte prednosť.  

Graf č.1

Graf