Certyfikaty i potwierdzenia

Rejestracja w Centralnym Instytucie Nadzoru i Badań w RolnictwieRejestracja w Centralnym Instytucie Nadzoru i Badań w Rolnictwie

Na podstawie rejestracji nr 4148 WOOD CAPITAL może produkować, importować z krajów trzecich i wprowadzać w obieg materiały rozmnożeniowe gatunków ozdobnych dla innego niż końcowego konsumenta. Nasz certyfikat rejestracji znajdą Państwo TUTAJ.

 

Licencja Ministra RolnictwaLicencja Ministra Rolnictwa

Na podstawie Licencji Ministerstwa Rolnictwa WOOD CAPITAL może wprowadzać w obieg materiał reprodukcyjny drzew leśnych przeznaczonych do odnowy lasu i zalesiania. Licencja do pobrania TUTAJ.

 

 

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Fitosanitarnego o dokonaniu zapisu w rejestrze

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Fitosanitarnego o dokonaniu zapisu w rejestrze

WOOD CAPITAL na podstawie zaświadczenia może wprowadzać na rynek określone rośliny, produkty roślinne oraz inne przedmioty wyhodowane lub wyprodukowane na terenie Czech. Może także importować określone rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty i jest upoważniony do wydawania zastępczych paszportów fitosanitarnych. Zaświadczenie można pobrać TUTAJ.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorcy rolniczegoZaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorcy rolniczego

Spółka WOOD CAPITAL jest prawidłowo zgłoszona w ewidencji przedsiębiorców rolniczych zgodnie z §2f ust. 5 Ustawy nr 252/1997 Dz.U., o rolnictwie, z późniejszymi zmianami. Zaświadczenie do pobrania TUTAJ.