Certifikáty a osvedčenia

Registrace u Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělskéhoRegistrácia na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom

Na základe registrácie č. 4148 môže WOOD CAPITAL vyrábať, dovážať z tretích krajín a uvádzať do obehu rozmnožovací materiál okrasných druhov pre iného než koncového spotrebiteľa. Náš certifikát o registrácii môžete získať TU.

 

Licence Ministerstva zemědělstvíLicencia Ministerstva poľnohospodárstva

Na základe licencie môže WOOD CAPITAL dávať do obehu reprodukčný materiál lesných drevín určených k obnove lesa a zalesňovaniu. Licencia k stiahnutiu TU.

 

 

Osvědčení od Státní rostlinolékařské správy o provedení zápisu do registru

Osvedčenie od Štátnej rastlinnolekárskej správy o vykonaní zápisu do registru

WOOD CAPITAL na základe osvedčenia môže uvádzať na trh určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vypestované alebo vyrobené na území ČR. Ďalej môže dovážať určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a je tiež oprávnený k vydávaniu náhradných rastlinnolekárskych pasov. Osvedčenie je možné stiahnuť TU.

Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikateleOsvedčenie o zápisu do evidencie poľnohospodárskeho podnikateľa

WOOD CAPITAL prehlasuje, že je riadne prihlásený do evidencie poľnohospodárskeho podnikateľa podľa §2f  odst. 5 zák. č. 252/1997 Zb., o poľnohospodárstve, v znení neskorších predpisov. Osvedčenie k stiahnutiu TU.