Nasadzenie roślin energetycznych

Matečnicová školka

Posiadamy sześć szkółek, które na przełomie 2013/2014 roku będą w stanie wyprodukować 8,3 mln szt. sadzonek, głównie topoli, ale także wierzby. Szkółki te zostały założone przy współpracy z Instytutem Badawczym Gospodarki Leśnej i Myślistwa, stacją badawczą Kunovice, zgodnie z uprzednio zatwierdzoną technologią nasadzania i uprawiania. Najwyższy potencjał produkcyjny osiągają nasze najstarsze szkółki:

Kletné – 2,3 mln szt                          Litovel –1,5 mln szt

Wszystkie klony rodzaju Populus i Salix odpowiadają liście dozwolonych gatunków, nadających się do zakładania drzewostanów roślin energetycznych w Republice Czeskiej. Szkółki pozostają pod stałym nadzorem Państwowego Urzędu Fitosanitarnego. Większość produkcji sadzonek dostarczana jest naszym klientom razem z usługą nasadzenia plantacji w celu utrzymania wysokiej jakości i przeżywalności sadzonek. Oferujemy również samodzielne sadzonki do indywidualnego nasadzania. Odbiór i płatność - zgodnie z warunkami handlowymi.

Klony topoli i wierzby energetycznej sadzi się jako sadzonki przygotowane z pędów jednorocznych. Są one pobierane w specjalnych corocznie ścinanych drzewostanach reprodukcyjnych – z roślin macierzystych. Zbiór pędów zaczyna się w styczniu, a kończy w marcu. Optymalna długość sadzonki wynosi 19–20 cm. Europejski standard grubości (średnicy) sadzonki przydatnej do sadzenia wynosi minimalnie 0,8 cm na górnym końcu. Z powodów praktycznych maksimum wynosi ok. 2,5 cm. Dłuższe sadzonki są odpowiednie dla obszarów z możliwością niskich opadów. Na życzenie klienta możemy poprawić długość sadzonek.  Do czasu nasadzenia sadzonki należy przechowywać w odpowiednich pomieszczeniach magazynowych. W przypadku przechowywania krótkoterminowego (do 3 miesięcy) optymalna temperatura wynosi od 0 do 2 °C. W pomieszczeniach magazynowych trzeba zapewnić stabilną wysoką wilgotność powietrza, by zapobiec wysychaniu sadzonek lub pędów. Magazynowanie sadzonek w hermetycznych opakowaniach znacząco obniża ich jakość i przydatność do nasadzenia. Jeżeli jest to jednak technicznie możliwe, należy w tym wariancie dobrze jest uprzednio zamoczyć zakupione sadzonki na 48 godzin przed posadzeniem do wody w celu zwiększenia szansy przeżycia.

prosimy o kontakt

Jeżeli chcą Państwo zakupić sadzonki topoli energetycznej,