Analiza terenu

Przeprowadzamy kompleksową analizę gruntu przeznaczonego dla upraw zagajników o krótkiej rotacji. Analiza ta jest całkowicie konieczna w celu zapewnienia sukcesu uprawy komercyjnej – w przeciwnym wypadku ryzykowność Państwa inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu.

Analiza jest przeprowadzana w kilku fazach, a czas jej wykonania może wynosić nawet kilka tygodni. Bierzemy tu pod uwagę szereg czynników, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na opłacalność plantacji energetycznych. Należą do nich:

 • zawartość pierwiastków kluczowych dla wzrostu roślin (azot, fosfor, potas),
 • stopień zagrożenia erozją,
 • rodzaj i głębokość gleby,
 • pH gleby rolnej,
 • suma rocznych opadów atmosferycznych, lokalizacja gruntu, wysokość nad poziomem morza,
 • położenie względem stron świata,
 • wybór odpowiedniego klonu topoli lub wierzby,
 • warunki prawne (badanie planu zagospodarowania, zobowiązania prawne, itd.),
 • przydatność kształtu parceli do obróbki mechanicznej,
 • dostępność transportowa,
 • sprawdzenie powierzchni wykluczonych z uprawy ZKR,
 • największe zagrożenia i czynniki pochodzenia naturalnego itp.

Jeżeli ktoś z Państwa otoczenia nie odniósł sukcesu w uprawie topoli i wierzby energetycznej, możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że zlekceważył etap przygotowania i analizy przydatności terenu. Dlatego zawsze należy chronić swoje inwestycje w tego typu plantacje i zadbać o wykonanie szczegółowej analizy lokacji. Jesteśmy przygotowani do wykonania tej analizy i gwarantujemy co najmniej 95% przeżywalności zasadzonych przez nas plantacji energetycznych. Do potrzeb mechanicznego zasadzenia topoli i wierzb doskonale nadaje się areał minimum 10 hektarów.

Na potrzeby komercyjnych upraw roślin energetycznych nie zalecamy gleby rolnej, na której roczna suma opadów wynosi mniej niż 450 mm, jej wysokość nad poziomem morza przekracza 600 m n. p. m. oraz gdy znajduje się na niej płytka, wysychająca gleba. W następnej kolejności są to chronione obszary krajobrazowe, stoki o nachyleniu przekraczającym 7 stopni oraz obszary o zbyt intensywnej melioracji. Pierwszą ocenę przydatności gruntu pod uprawy roślin energetycznych można wykonać na podstawie następującej tabelki:

- Typologia gruntów rolnych dla wierzb i topoli (źródło VUKOZ, Weger a Havlíčková 2007)

Tabulka Weger BPEJ
tabulka Weger BPEJ